Beställ material

 

Nedan följer en lista över material du kan beställa från LEO Pharma.

  1. Fyll i dina adressuppgifter
  2. Skriv i kommentarsfältet de nummer du är intresserad av
  3. Klicka på "Sänd"

Leverans av beställt material sker i samband med besök av läkemedelsrepresentant från LEO Pharma (alternativt via post). Besök av läkemedelsrepresentant förutsätter sjukvårdshuvudmannens godkännande.

Normalt delas ett temahäfte ut per besök.

OBS! Denna tjänst är avsedd endast för vårdpersonal.
 

 

1. Injektionsteknik och hantering av innohep® (tinzaparin) sprutor Injektionsteknik

Till patienter som får trombosbehandling med innohep®.
Innehåller råd vid injektionsteknik och hantering av sprutor.
 

Klicka på broschyren för att ladda ned som pdf.

 

2. Djup ventrombos och lungemboli 

Till patienter som får trombosbehandling med innohep®

Innehåller:

  • Frågor och svar om djup ventrombos och lungemboli
  • Injektionsteknik och hantering av sprutor
3. innohep®-medaljong med silverkedja
 
Till patienter som behandlas med innohep®
Fri från nickel.
4. Doseringskort för innohep®
 
  
5. Protaminsulfat LEO Pharma
 

Fallbeskrivningar med råd om hur man i kliniska situationer kan använda protaminsulfat för att reversera effekten av lågmolekylärt heparin.

6. Engångsmåttband för mätning av bensvullnad.

 

 

 

Namn  
Titel  
Arbetsplats 
Adress  
Telefon 
E-mail-adress  
Kommentar  
  

2011-02-02