Hudinfektioner

Vanliga hud- och vävnadsinfektioner orsakade av bakterier eller svamp kan ofta utlösa eller förvärra inflammationer i huden, såsom dermatit, eksem och psoriasis. Dessutom orsakar den dramatiska ökningen av nosokomiala utbrott av antiobiotika resistenta patogener - särskilt meticillinresistenta Staphylococcus aureus (MRSA) och vancomycinresistenta enterokocker (VRE) - stora problem för läkare, sjukvårdspersonal och naturligtvis för patienterna. 

Patienter som står på immunosuppressiva läkemedel i samband med aidsbehandling eller organtransplantationer är mer mottagliga för opportunistiska nosokomiala svampinfektioner. Svampsjukdomar hos dessa patienter är ofta besvärliga, utvecklas snabbt och är svårbehandlade bland annat på grund av resistensproblem.

Behandling av hudinfektioner

Beroende på smittkälla kan en del patienter svara positivt på topikal antibiotikabehandling (t.ex. fucidinsyra, mupirocin eller neomycin). Svårare fall kan kräva systemisk antibiotikabehandling med en eller flera läkemedel. För att undvika resistensutveckling, måste den systemiska antibiotikabehandlingen baseras på en resistensbestämning.  

 

 

2010-12-22