Beställ material

Nedan följer en lista över material du kan beställa från LEO Pharma.

  1. Fyll i dina adressuppgifter
  2. Skriv i kommentarsfältet de nummer du är intresserad av
  3. Klicka på "Sänd"


Leverans av beställt material sker i samband med besök av läkemedelsrepresentant från LEO Pharma (alternativt via post). Besök av läkemedelsrepresentant förutsätter sjukvårdshuvudmannens godkännande.

Normalt delas ett temahäfte ut per besök.OBS! Denna tjänst är avsedd endast för vårdpersonal.
 

 


1 Varje termin utkommer en ny dermatologisk temabok från LEO Pharma. Denna gång är ämnet barn och hudsjukdomar och författad av Dr Carsten Sand. I en mycket omfattande bok med drygt 350 färgbilder beskrivs allt från neonatala dermatoser och eksem till infektioner och tumörer utifrån ett pediatriskt perspektiv. Författare: Carsten Sand
 


  

2. "Psoriasis" av Lotus Mallbris och Birgitta Wilson Claréus
Denna lärobok för öppenvården presenterar en samlad och kortfattad översikt, en guide, över psoriasissjukdomen med fokus på praktiska aspekter vid behandling. Bakomliggande epidemiologi, genetik, patofysiologi, klinik, behandling och historiskt perspektiv behandlas.


 


3. "Produktfolder: Xamiol® (kalciopotriol + betametasondipropionat)"
Xamiol® (kalcipotriol+betametasondipropionat)
Beskriver läkemedlet och dess användning i praktiken. 8 sidor.   


 


4. Informationsblad för patienter
Xamiol® (kalcipotriol+betametasondipropionat)
Patientvägledning hur läkemedlet används inkl. handhavande. Riv-av-block med 25 blad.  
5. Behandlingsguide för Daivobet®
Behandlingsguide för Daivobet® (kalcipotriol+betametasondipropionat)
Beskriver läkemedlet och dess användning i praktiken. Folder. 


 


 


6. Patientinformation Daivobet®Patientinformation Daivobet® (kalcipotriol+betametasondipropionat)
Om sjukdomen psoriasis och läkemedlet. Riv-av-block med 25 blad. 


 


7. Affisch - Rätt mängd med fingertoppskänsla (200531)
Affisch i A2-format med information om Daivobet® (kalcipotriol+betametasondipropionat) 


 
8. Riv-av-block med 25 blad - för väntrum etc.
Information om hemsidan www.psorinfo.se  

Namn  
Titel  
Arbetsplats 
Adress  
Telefon 
E-mail-adress  
Kommentar  

2011-02-02