Hudinfektion

Infektioner i hud- och mjukdelar är en vanlig åkomma, ofta i form av sårinfektioner och abscesser (varbölder). Dessa förorsakas till 80-90 % av gula stafylokocker (Staphylococcus aureus). Vad som i många fall utmärker mjukdelsinfektioner är att de "kapslar in sig" djupt ned i huden, vilket gör infektionen svåråtkomlig för antibiotikabehandling.

Många antibiotika ger inte tillräckligt höga antibiotikakoncentrationer i infektionsfokus, vilket kan göra behandlingseffekten osäker. Det är därför viktigt att aktuell antibiotikabehandling företrädesvis bör inrikta sig mot Staphylococcus aureus (gula varbakterier) samt även ge höga koncentrationer i infektionsfokus.
 

2010-12-23