Media

LEO Pharma eftersträvar att föra en öppen och aktiv dialog med media.
Vi tror på att göra våra aktiviteter och verksamheter tillgängliga för alla relevanta medier. Alla medier är alltid välkomna med förfrågningar till vår mediakontakt.
 

För elektroniska medier kan vi erbjuda bilder som finns tillgängliga på begäran.

 

 

 

 

2010-12-22