Från 2009 och framåt

LEO Pharma - oberoende, konkurrenskraftig och med god tillväxt

Under 2009 lanserar LEO Pharma en ny global strategi, "Going for Gold - step by step", med den uttalade ambitionen att företaget ska växa. Framgångskriterierna är att upprätthålla ett oberoende LEO Pharma, att säkra konkurrenskraften i allt företaget gör och att utveckla organisationen.

2008 var ett rekordår för LEO Pharma, men företaget har aldrig haft inställningen att vila på lagrarna. Man kommer att fortsätta att befinna sig i ledningen, särskilt mot bakgrund av de utmaningar som branschen står inför. Detta kräver dock fortsatt ekonomiskt oberoende, konkurrenskraftiga och innovativa läkemedel och en stark pipeline. Det krävs också en ökande global närvaro och en tvåsiffrig försäljningstillväxt. Framför allt krävs det människor med en gemensam vision, mission och värderingar.

Framgången bakom de hundra åren för LEO Pharma vilar på medarbetarnas starka passion för innovation, konkurrenskraft, integritet och anpassningsförmåga. Vi har viljan att expandera och kapacitet till att konsolidera.  Med "Going for Gold - step by step"-strategin har LEO Pharma segel – om inte för hundra år framåt - så åtminstone för de närmast kommande åren. 
 

 

 

 

 

2010-12-22