Danmark

Ballerup


LEO Pharma har sitt huvudkontor i Ballerup, Danmark. Där produceras sterila och icke-sterila vätskor, dragerade tabletter och API (aktiva farmaceutiska substanser): kalcipotriol, alfacalcidol och fusidinsyra.
 

Produktion av aktiva substanser
• avancerad organisk kemisk syntes
• jäsning
• avancerad reningsteknik  
 
Färdiga formuleringar och förberedande produktionsexpertis
• injektionsflaskor
• ampuller
• Bottlepack® ögondroppar
• tabletter
• mjuka kapslar
• geler, lösningar, suspensioner och mixturer
• salvkompress


LEO Pharma A/S
Industriparken 55
DK-2750 Ballerup
Danmark

 
Tel: +45 4494 5888
Fax +45 7226 3321

Besök den internationella hemsidan för LEO Pharma.


Esbjerg
Heparinproduktionen i Esbjerg hanterar de första stegen i produktionen av innohep® (tinzaparin).
 
LEO Pharma A / S
Mådevej 76
DK-6705 Esbjerg Ø
Danmark

Tel: +45 4494 5888
Fax: +45 7513 8242


 

2012-04-13