Australien

Southport, Queensland

Peplin Operations i Southport producerar API (aktiva farmaceutiska substanser) till dermatologiska produkter med avancerade extraktions-
och reningstekniker.

Peplin Operations Pty Ltd (J H Aylward Manufacturing Facility)
PO Box 4446, Ashmore Plaza
Ashmore, QLD, 4214
Australia

Tel: +61 7 3250 1200
Fax: +61 7 5591 8788

 

 

 

2012-04-13