Värderingar och kultur

Våra fem nyckelord utgör fundamentet för LEO Pharmas långsiktiga tillväxt. De visar medarbetarnas engagemang för att förbättra patienternas livskvalitet, stödja varandra och samarbeta och för att komma med initiativ som i slutändan hjälper alla att uppnå goda resultat. Vi på LEO arbetar med en stark passion för innovation, konkurrenskraft, integritet och anpassningsförmåga.

Passion
Vi brinner för det vi gör på LEO Pharma – och vi tror på att vi kan påverka livet positivt för patienter runt om i världen.

Innovation
Vi uppmuntrar och inspirerar varandra att tänka över gränserna. Vi söker aktivt efter nya och förbättrade sätt att göra våra jobb och nå våra mål.

Konkurrenskraft
På LEO Pharma handlar konkurrenskraft om att göra rätt saker från allra första början. Vi vill att allt vi gör ska bidra till en bättre livskvalitet för patienter och samhällen över hela världen.

Integritet
Genom ömsesidig öppenhet och ärlighet delar vi ansvarskänslan för det arbete vi gör på LEO Pharma och vi eftersträvar högsta möjliga kvalitet på allt vi gör.

Anpassningsförmåga
Vi har en öppen attityd till förändringar och söker aktivt nya möjligheter som utmanar vårt sätt att göra saker. 


2010-12-27