Vår arbetsplats

LEO Pharma står på en stabil plattform efter mer än 100 års forskning och utveckling. Det började i en apotekskällare i Köpenhamn. I dag finns LEO i 53 länder. Denna tillväxtform har genom åren varit utmärkande för vår inte särskilt stora, men trots allt världsledande, verksamhet.

Termer såsom oberoende, finansiellt stark, seriös, kunskapsbaserad, gemenskap, starka värderingar och stolthet är beskrivande nyckelord för arbetsplatsen enligt våra medarbetare. Oavsett hur snabbt vi växer, vill vi alltid stå fast vid dessa nyckelord.

Ett oberoende företag
Vi upplever att flera faktorer hjälper oss att uppnå våra mål. Eftersom vi är ett privatägt företag är vi oberoende, vilket innebär korta beslutsvägar. Alla våra anläggningar, från forskning och utveckling till produktion och marknadsföring, är samlokaliserade. Som ett resultat av detta finns ett nära och dagligt samarbete mellan medarbetarna, som kommer från alla samhällsskikt. Det i sin tur har skapat en unik företagskultur med en genuin känsla av gemenskap.  

 


2010-12-27