LEO Forum våren 2012

LEO Forum är en sida för dig som arbetar inom vården.

 

Här finner du ett urval av planerade utbildningar samt exempel på möten som LEO Pharma kan erbjuda.


Har du idéer och val av ämne till utbildningar inom nämnda specialområden, kontakta din lokala LEO Pharma-konsulent för vidare diskussioner.

Vem kan delta?
LEO Forum vänder sig till distriktsläkare, blivande distriktsläkare och underläkare. Av praktiska skäl är deltagarantalet begränsat, platserna fördelas efter principen ”först till kvarn …”. Samtliga deltagare behöver verksamhetschefens/huvudmannens godkännande för att delta.

Namn  
Titel  
Arbetsplats  
Adress 
E-post-adress  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Förslag på möte: 
Enligt det nya avtalet mellan LIF och landstingsförbundet är det obligatoriskt att min verksamhetschef/huvudman har godkänt att jag deltar i mötet. Genom att kryssa i nedanstående ruta bekräftar jag att min verksamhetschef/huvudman har godkänt mitt deltagande. Verksamhetschef/huvudman skall även skicka en bekräftelse till följande e-postadress: tina.kolenda@leo-pharma.com med sitt medgivande, vilket är obligatoriskt enligt det nya avtalet mellan LIF och Sveriges Kommuner och Landsting. Jag ger samtidigt mitt samtycke till att LEO Pharma AB kan komma att använda min e-postadress även till annat samarbete.